Parkování dnes a zítra - Smart City, Open Data, Cloud, IoT, Big Data ... jsou příležitost v parkování a dopravě, nebo buzzwords?

Vehicli - projekt zabývající se trendy v dopravě a parkování v kontextu nových technologických konceptů. Orientujeme se na přicházející technologie a  trendy v moderním marketingovém a ekonomickém ekosystému. Pracujeme jak na vlastních, tak participujeme v partnerských projektech. Usilujeme o zapojením lidí z více oborů a vytvořit tak podmínky pro komplexní náhled na problematiku. Naší snahou je současně novými způsoby řízení projektů dosáhnout vyšší pružnosti a efektivity a to zejména s ohledem na termíny - v současnosti asi nejvíce kritického faktoru úspěchu. Vazbou na studenty doktorského studia ČVÚT umožňujeme pracovat začínajícím odborníkům na dílčích úkolech, kteří tak mají možnost konfrontace s praxí, prosadit se a přispět případně novým pohledem či nápadem.

Současnost parkování

Běžný automobil je denně v průměru 1h v pohybu a "zbývajících" 23h parkuje. Parkuje tam kde potřebujeme, kde můžeme a je nám to dostupné a občas i kde bychom neměli. Nezřídka většina z nás má potíže najít vhodné parkovací místo. Je parkovacích míst málo? Nebo je jich dost a jen nejsou ideálně managovaná - místa jsou jen špatně využitá nebo o nich nevíme a neumíme je najít?

Parkování je významnou součáti dopravy, ovlivňuje ji, ovlivňuje naše chování, to jak formujeme města, jak působíme na kvalitu životního prostředí, na naši ekonomiku. Jedná se o  prostředí s množstvím soukromých subjektů lokálního vlivu, převážně jde o provozovatele parkovacích kapacit, dodavatele garážových řídících a platebních systémů, nově vznikající agregátory umožňující vyhledání, porovnání cen, tvorbu rezervací. Pozornosti se mu postupně dostává i ze strany veřejného sektoru (municipalit) a to formou plánování a regulace s různou intenzitou, kontrolu a analýzu důsledků. Přes to všechno nebo právě proto lze tvrdit, že i přes velikost obratu v této blasti nebylo parkování dotčeno za poslední dekádu žádnou významněnší, průlomovou inovací.

Tento stav se může a bude měnit. Nové technologie a na ně navázané koncepty - Smart City, Open Data, Cloud, IoT, Big Data - si díky snižováním nákladů, zvyšováním dostupnosti a osvojením si dostatečným množstvím dodavatelů hledají cestu do nových oblastí. Vzniknou nové modely parkování? Přežije a jak dlouho dnes klasický koncept parkovacích hodin či závory s turniketem na lístky a hotovostní platbou při výjezdu?

Parkování je zdroj příjmů i strategická služba poskytovaná zdarma. Zdarma proto, jelikož jde o součást jiných služeb jako je maloobchod, jinak placený sportovní areál, hotel. Jinde je cena trží a jinde faktorem regulace a návratnosti investice a provozu. Zdarma znamená často přetížení či úplné vyčerpání kapacity v atraktivních lokalitách a čase. Na vetšině ekonomických trhů platí, že nedostatečná nabídka na trhu bývá v dlouhodobém horizontu saturována vzrůstem nabídky. Náš názor je, že u parkování je tomu také tak. Rozdíl je, že výměna informací mezi zástupci nabídky a poptávky je zatížena obstrukcí, infomační nedostatečností a transakce nejsou realizovány tak, jak by mohli či měli. Přibližováním se k stavu ideální informovanosti povede v budoucnu k přibližování k ideálnímu využití nabízené kapacity parkování. K ideálnímu planování tras, efektivnějšímu rozhodování, chování.  

Parkovací kapacita objektu se považuje za využitou resp. "na kapacitě" pokud je vytižení na úrovni 85~90%. Vyšší zaplněnost generuje nechtěně jevy jako neprůjezdnost - dlouhé čekání na výjezdu, vyšší míra provozu uvnitř objektu, delšího hledání volného místa, vyšší riziko kolizí a v neposlední řadě i větší nároky na nucené větrání exhalátů popojíždějících a stojících vozidel. Pokud se parkovací kapacita naopak dlouhodobě nevyužívá jak by mohla, dochází prakticky k ekonomickým ztrátám. Vektorem k úspěchu je regulace cen a zvýšení informovanosti za pomoci inovací postavených na již existujících technologiích. 
 

Projekty

Parking data collector

Clusterový datový kolektor shromažďující aktuální informace o parkovacích kapacitách, jejich obsazenosti a cenách v reálném čase

Active access system

Systém pro správu a monitoring přístupu do garáže - pro majitele a bezpečnostní agentury

Parking abonent / reservation platform

Komplexní systém pro správu a pronájem parkovacích kapacit

Car identification

Vlastní software zpracování obrazu pro komplexní identifikaci vozidel (SPZ, barva+typ, specifické úpravy)

Videa

Missing flash plugin. Download here.
Missing flash plugin. Download here.
Missing flash plugin. Download here.

Partneři